Op deze pagina staan de gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van de ANBI-status.

Naam instelling: Stichting De Steenrots
RSIN: 854155156
Post- en bezoekadres:
Monseigneur Bekkersstraat 53
2223 AR  Katwijk aan den Rijn
Overige contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Stichting De Steenrots heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
J. van Dijk (voorzitter)
H. van Duijn (secretaris)
L. Harinck (penningmeester)
Raad van Toezicht
J.H. ten Hove (voorzitter)
M. van Rooijen (secretaris)
H. van Duijvenvoorde (lid)

De doelstelling
Stichting De Steenrots heeft als doel 15 cliënten met een psychische beperking met de indicatie Zorg Zwaarte Pakket 3-5 een veilig en zinvol bestaan te geven in de beschermende woonvorm door middel van professionele begeleiding.

Beleidsplan
Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan 2017 – 2022.

Het beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De locatiemanager en overig personeel wordt uitbetaald conform CAO GGZ.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit kunt u vinden in het jaarbericht  van 2017.

Een financiële verantwoording
Een uitgebreide financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening 2017.