Begeleidingsaanbod

Beschermd wonen
Ambulante begeleiding
Begeleid zelfstandig wonen
Dagbesteding

Begeleiding

Naast begeleiding op onze locatie bieden wij ook ambulante begeleiding thuis bij mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

Langer thuis kunnen blijven wonen is een van de uitgangspunten van de WMO. Een of meerdere keren per week komen wij langs om de begeleiding te bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Het is daarnaast mogelijk om mee te draaien met de dagbesteding op woonvorm De Reling. Wij bieden in verschillende situaties ambulante begeleiding. Het kan zijn dat u al zelfstandig woont of  zelfstandig wil gaan wonen vanuit het ouderlijk huis. Een andere mogelijkheid is dat u al bekend bent met begeleiding omdat u nu beschermd of begeleid (bij De Steenrots of een andere organisatie) woont en de stap naar zelfstandigheid gaat zetten.  Wij bieden ook begeleiding in gezinnen.

De begeleiding wordt geboden overeenkomstig de begeleidingsovereenkomst en op basis van afspraken zoals vastgelegd in het zorgplan van de bewoner.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van ambulante begeleiding vanuit De Steenrots dient u in het bezit te zijn van een geldige WMO indicatie van de Gemeente Katwijk. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie. De zorg en begeleiding worden geboden op basis van door beide partijen ondertekende zorg en begeleidingsovereenkomst.

De Steenrots is een zorginstelling op reformatorische grondslag. Voor een goede begeleidingsrelatie is het belangrijk dat u zich thuis voelt binnen het christelijke gedachtegoed waarvan uit de begeleiding werkt.