Begeleidingsaanbod

Beschermd wonen
Ambulante begeleiding
Begeleid zelfstandig wonen
Dagbesteding

Begeleiding

In april 2018 is De Steenrots gestart met een project voor begeleid zelfstandig wonen in een negental woningen naast elkaar in Valkenburg (ZH). Begeleid zelfstandig wonen is een stap tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen in. U woont zelfstandig in een tweekamerappartement waar u dagelijks begeleiding ontvangt. ’s Nachts kunt u zo nodig telefonisch terugvallen op de slaapwacht van beschermende woonvorm De Reling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van begeleiding vanuit De Steenrots dient u in het bezit te zijn van een geldige WMO indicatie. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie. De zorg en begeleiding worden geboden op basis van door beide partijen ondertekende zorg en begeleidingsovereenkomst.

De Steenrots is een zorginstelling op reformatorische grondslag. Voor een goede begeleidingsrelatie is het belangrijk dat u zich thuis voelt binnen het christelijke gedachtegoed waar vanuit de begeleiding werkt.  Wij vragen u ook huisregels te ondertekenen.

Scheiden van wonen en zorg

De huisvestiging is ontwikkeld op basis van Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ). Dit betekent dat bewoner zelfstandig hun woonruimte huren van De Steenrots. Zij gaan een huurcontract aan met De Steenrots en betalen maandelijks huur voor hun kamer. Het huurcontract en de zorgovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het huurcontract heeft de duur van de indicatie van de cliënt. Zonder geldige indicatie is het niet mogelijk een appartement te huren bij De Steenrots. De huur van het appartement valt onder de aftoppingsgrens en u kunt daarom een beroep doen op huurtoeslag.