Wonen bij De Steenrots

Binnen De Steenrots, locatie De Reling staan wij voor wonen binnen je eigen sfeer zoals je het je eigen familie gunt en zijn er voor mensen met een psychiatrische aandoening. Via professionele begeleiding willen we de kwaliteit van hun leven verbeteren. De begeleiding richt is op ontwikkeling waar mogelijk, stabiliseren waar kan en begeleiden bij achteruitgang waar nodig. Kort als kan, langdurig als het nodig is.

Warme betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn onderdeel van een respectvolle bejegening.
Bewoners en begeleiding herkennen zich in de Bijbels gerelateerde identiteit van stichting De Steenrots.

Kennismaken

Weten of De Reling een geschikte plaats zou zijn? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt er verteld waar de begeleiding uit bestaat.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurerende en ondersteunende begeleiding. Het wonen in een groep, structurerende begeleiding en wonen in een studio met meer zelfstandigheid en wonen in een appartementje met grotere mate van zelfstandigheid, ondersteunende begeleiding. In het kennismakingsgesprek wordt er ook gepolst wat de begeleidingsbehoefte is. Na het gesprek is het mogelijk de algemene ruimten van de locatie te bekijken.

Plaatsing

Na een kennismaking, als de indicatie binnen is, wordt er een intake afgenomen. Tijdens de intake wordt er dieper doorgesproken over de problematiek. De intake die afgenomen is zal in het team besproken worden en daarna vindt het besluit plaats of De Steenrots de begeleiding die nodig is kan bieden in De Reling.