De cliëntenraad stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten te behartigen. De cliëntenraad bevordert het contact en de samenwerking tussen de locatiemanager en cliënten, richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de begeleiding en heeft een adviserende rol bij beleidzaken.

Verslagen van de cliëntenraad:
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018