Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Locatie De Reling:
Mgr. Bekkersstraat 61
2223 AR Katwijk aan den Rijn

Kantoor manager:
Tel: 071 76 30 800
info @ steenrotskatwijk.nl

Kantoor Begeleiding
locatie De Reling (beschermd wonen)
Tel: 071 76 30 801
Mob: 06 17 14 36 61

locatie De Oever (begeleid zelfstandig wonen)
Tel: 071 76 30 803
Mob: 06 44 96 60 24