De startfase van De Steenrots was een onzekere tijd die de nodige kosten met zich mee heeft gebracht. Gelukkig konden wij steunen op vele vrijwilligers en vanuit kerken. Ook hebben verschillende bedrijven hun diensten aangeboden. Allen willen wij hartelijk bedanken voor hun hulp!

Website

Financiële zaken

Briefpapier en naambord

Fotografie