Familieraad

De familieraad is een platform door en voor familie en de eerste contactpersonen van de bewoners van Stichting De Steenrots. De familieraad behartigt de collectieve belangen van de familie en staat voor optimale zorg van de bewoners. Input en betrokkenheid van de familie is van belang, de familie is immers een constante factor in het leven van de bewoner. De familieraad heeft zo een signalerende en adviserende rol. Zij heeft regelmatig contact met de locatiemanager en indien gewenst met de Raad van Bestuur.

Het familieplatform is onafhankelijk en wordt gefaciliteerd door de Stichting De Steenrots. De organisatie van de familieraad berust bij vier kernleden. De familieraad organiseert familieavonden en komt eenmaal per drie maanden bijeen. Soms nodigen zij gasten uit.

 

Vertrouwenspersoon

Stichting De Steenrots heeft een externe vertrouwenspersoon. Bewoners en familie worden uitgenodigd om zoveel mogelijk zaken allereerst met de locatiemanager te bespreken. Tegelijkertijd is het mogelijk dat in sommige situaties of in vertrouwelijke kwesties er behoefte is aan een objectief luisterend oor. De vertrouwenspersoon kan advies geven, ook over een cursus of lotgenotengroep.

De vertrouwenspersoon is niet direct gelieerd aan Stichting De Steenrots en ontvangt personen op een locatie buiten de woonvorm.