Stichting De Steenrots is een jonge stichting en de aanloopfase heeft de nodige kosten met zich mee gebracht. Ook hopen wij in de toekomst onze woonvorm uit te breiden.

Als u in de gelegenheid bent ons financieel te steunen kunt u uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL 66 RABO 0186.744.625 t.n.v. Stichting De Steenrots met de vermelding ‘gift’. Bij voorbaat hartelijk dank! Stichting De Steenrots is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd en uw gift is daarom mogelijk aftrekbaar van de belasting.