Organisatiestructuur

De Steenrots is een jonge, kleine zorginstelling op reformatorische grondslag. Wij hebben een platte organisatiestructuur, bestaande uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, een manager, een beleidsmedewerker en de begeleiding. Vanwege onze kleine omvang en korte lijntjes is er veel ruimte voor inbreng vanaf de werkvloer en kunnen er snel veranderingen worden doorgevoerd.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bestaan uit leden van verschillende kerken in Katwijk en omstreken. Zij werken op vrijwillige basis. De manager is het bestuur verantwoording verschuldigd.

Team

Binnen De Steenrots werkt een evenwichtig en krachtig team dat de zorg verleent aan de bewoners zoals verwoord in onze visie. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de grondslag van de stichting onderschrijven. Dat is: de Bijbel als Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Werken en leren

De Steenrots, locatie De Reling, is een erkend leerbedrijf. De erkenning is verleend voor de opleiding Sociaal Agogisch Werk, persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. De Steenrots is een dynamische leeromgeving waarin de bewoner met zijn zorgvraag centraal staat en de medewerker cruciaal is. De medewerker staat voor de uitdaging het verschil te maken.