Missie: De Steenrots staat voor professionele begeleiding met een Bijbelse opdracht

Visie: De Steenrots gaat voor een zinvol bestaan van haar bewoners

Normen en waarden: Respect, professioneel, vertrouwen en verbinden

 

 

 

De Steenrots beschrijft in haar missie waar zij voor staat. De Steenrots is een identiteitsgebonden zorginstelling op reformatorische grondslag. In navolging van de Bijbelse opdracht, namelijk zorg aan onze kwetsbare burgers, wordt professionele begeleiding geboden aan mensen met een psychiatrische aandoening met als doel het verhogen van de kwaliteit van leven. Dit doel zal gerealiseerd worden door begeleiding die psychisch lijden verminderd, zodat het draaglijker gemaakt kan worden. Daarbij zal verbinding worden gezocht met de persoonlijke kracht van de bewoners en hun netwerk.

De visie van De Steenrots is verbonden aan het Bijbels gerelateerd mensbeeld: ieder mens is door God geschapen en vraagt in de gebrokenheid waarin we leven om te komen tot een zinvol bestaan en die tevens recht heeft op zorg. Leidend in de begeleiding zijn de mogelijkheden, beperking(en), wensen en behoeften van onze bewoners. Belangrijke personen zoals ouders en mantelzorgers van de bewoners hebben desgewenst een vaste plaats in het opstellen van het zorg- en begeleidingsplan.

Normen en waarden in de begeleiding zijn: een respectvolle bejegening, professionele begeleiding, en wederzijds vertrouwen. Als organisatie willen wij deze normen en waarden voorleven en uitdragen naar de interne betrokkenen en de externe omgeving. Voor De Steenrots zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met de samenleving, zodat voor alle schakels meerwaarde ligt: Verbinding die kleur geeft.

De begeleiding is ontwikkelingsgericht en daar waar mogelijk zal participatie in de samenleving gerealiseerd worden. Kwetsbare burgers hebben veelal hun kwaliteiten op een ander vlak. De kracht van De Steenrots is deze kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen in dienst van de samenleving. De Steenrots onderhoudt een nauwe relatie met collega-instellingen en de kerken. Uitgangspunt is eenheid in verscheidenheid als het gaat om de zorg van de bewoners.